KAJI SELIDIK ORANG AWAM MENGENAI PERKHIDMATAN ICT DI MYIPO

Bil. Soalan Sangat Tidak Bersetuju Tidak Bersetuju Bersetuju Sangat Bersetuju
1 Pegawai memberikan maklumbalas yang cepat.
2 Pegawai melayan pelanggan dengan mesra.
3 Pegawai yang bertugas menunjukkan sikap mesra dan menyenangkan ketika menjawab soalan pelanggan.
4 Ruang menunggu yang selesa.
5 Tempoh masa bagi urusan cepat dan memuaskan.
6 Pegawai sentiasa bersedia membantu pelanggan sepanjang berurusan.
7 Pegawai sentiasa menghargai komen dan aduan pelanggan.
8 Penampilan pegawai yang bertugas adalah kemas, rapi dan meyakinkan.
9 Pegawai memberikan jawapan yang tepat terhadap soalan yang dikemukakan.
10 Masalah yang dihadapi pelanggan dapat diselesaikan dengan cepat.
11 Masalah yang diselesaikan menepati kehendak pelanggan.
12 Kaedah penyelesaian masalah memuaskan hati pelanggan.
13 Perkhidmatan rangkaian dan Internet yang disediakan adalah sentiasa boleh digunakan, cepat dan stabil pada sepanjang masa.
14 Notis pemberitahuan mengenai gangguan terancang perkhidmatan rangkaian dan Internet sentiasa diberikan dan dalam tempoh masa yang mencukupi.
15 Kecekapan pegawai Pusat ICT menyelesaikan masalah / isu memuaskan.
16 Kecekapan pegawai Pusat ICT menyelesaikan masalah / isu memuaskan.
17 Sistem yang disediakan adalah mesra pengguna dan mudah digunakan.
18 Kebolehcapaian terhadap sistem adalah memuaskan.
19 Pegawai yang menyelesaikan masalah berkemahiran dan berpengetahuan.
20 Tempoh masa penyelenggaraan adalah berpatutan.
  Ulasan & Cadangan
  Nama *
  No Telefon
  Mobil
  Email Anda